Slepá mapa - Slovensko: vodstvo

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Slovensko: vodstvo
Zdroj: http://virtual-lab.sk/projekty/PDY/document/document.php@docView=image&file=%252Fvodstvo.jpg&cwd=.html#