Slepá mapa - Slovensko: povrch

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Slovensko: povrch
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Slovakia_-_physical_map.png