Slepá mapa - Európa: povrch

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Európa: povrch
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_relief_laea_location_map.jpg#/media/File:Europe_relief_laea_location_map.jpg