Slepá mapa - Austrália: povrch

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Austrália: povrch
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Australia_relief_map.jpg/1024px-Australia_relief_map.jpg