Slepá mapa - Amerika: povrch

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Amerika: povrch
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eckert4.jpg