Slepá mapa - Afrika: rieky a jazerá

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Afrika: rieky a jazerá
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Africa_relief_location_map.jpg