Slepá mapa - Afrika: povrch

Vyhodnotiť

Spolu:

Z toho správne:

Z toho nesprávne:

Znovu precvičiť
-
Nájdi na mape

Slepá mapa - Afrika: povrch
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Africa.jpg